کتاب ,باشهصدامو ضبط می کنم می ذارم تو جایی که فقط خودمم و خودم.

چرا؟!

چون وقتی که دلم میخواد یکی باشه برام داستان بخوونه. باشه. حداقل خودم بتوونم کتاب بخوونم برای خودم بدون اینکه بخوام کتاب بخونم. می فهمین؟!

بده ادم کسی رو نداشته باشه براش کتاب بخوونه. خوب کتاب بخونه.

منبع اصلی مطلب : ها! عامو...
برچسب ها : کتاب ,باشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :